Szlifowanie


DANE TECHNICZNE NUA-25
Powierzchnia robocza stołu
915×135 mm
Największa odległość pomiędzy kłami koników
640 mm
Największa odległość pomiędzy kłami głowicy uchwytowej i konika
485 mm
Wznios kłów ponad powierzchnię stołu
125 mm
Przesuw podłużny stołu
410 mm
Ruch poprzeczny stołu
230 mm
Największa odległość pomiędzy płaszczyzną stołu a osią wrzeciona
340 mm
Najmniejsza odległość pomiędzy płaszczyzną stołu a osią wrzeciona
90 mm
Skręt wrzeciona ściernicy w płaszczyźnie pionowej
-15÷+90
Skręt wrzeciona ściernicy w płaszczyźnie poziomej
±176°
Moc silnika napędu wrzeciona ściernicy
0,55 kW
Obroty ściernicy
3850 / 5635 1/min
Największy ciężar przedmiotu szlifowanego na stole
45 daN
Wymiary gabarytowe (długość x szerokość x wysokość)
1350 x 1270 x 1625 mm
Ciężar całkowity
1080 daN